söndag 11 augusti 2013

Tulsa Jansson - Du har svaren, filosofi till vardags


Tulsa Jansson - Du har svaren, filosofi till vardags
Tulsa Jansson är en sk filosofisk praktiker. Filosofen menar att människan själv har svaret på sina frågor inom sig. Genom att ställa frågor och försöka se på saker ur olika synvinklar kan man också hitta svaret på vad som är viktigt i livet. 
En psykolog analyserar vanligtvis en patiens känslor och beteenden och letar efter orsaker till dessa. Grundinställningen är att hitta det sjuka och onormala hos patienten och vad det kan bero på. Filosofen kallar sin klient gäst och utgår från gästens frågeställningar kring olika begrepp, t ex vad är lycka.
All filosofisk vetenskap startade med den ytterst filosofiska frågan "varför". 
Boken är intressant och relativt lättläst. Den ställer en rad invanda begrepp på huvudet och utmanar ens sätt att tänka och väcker intresset för att läsa mer filosofi och föra filosofiska diskussioner.
De tre huvudområden som behandlas i boken är filosofisk teori, filosofisk tillämpning, dvs hur kan ett filosofiskt samtal vara upplagt och utveckla sig, och filosofi i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar