söndag 11 augusti 2013

Daniel Kahneman - Tänka, snabbt och långsamt


Daniel Kahneman - Tänka, snabbt och långsamt
Kahneman har fått Nobelpriset i ekonomi för sin forskning om psykologi, beslutsfattande och ekonomisk teori. Vi är inte så logiska och rationella som vi ofta vill tro att vi är. 
Människans sätt att tänka domineras av två olika system. System 1 används för avståndsbedömning, uppfatta varifrån ljud kommer, avsluta enkla meningar av typen smör och..., uppfatta ett vänligt tonfall, svara på frågan 2+2=, läsa ord på reklamskyltar, förstå enkla meningar, känna igen en sterotyp formulering. Inom system 1 ryms medfödda och tränade förmågor och inlärda assosiationsbanor av typen Paris är Frankrikes huvudstad. System 2 kräver uppmärksamhet och används t ex när vi står på startlinjen inför ett lopp, tittar på cirkusartister, letar efter en viss person i en folksamling, går snabbare än vanligt, räknar bokstaven a i en viss text, jämför egenskaper hos olika varor i samband med ett köpbeslut, kontrollerar giltigheten i ett komplext logiskt resonemang. Det går inte att utföra mer än en krävande aktivitet i taget.
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i boken behöver man vara förtrogen med att läsa text på högskolenivå. Den är intressant, men krävande och Kahneman använder sig av en rad begrepp som inte är allmänt bekanta. Enkelt uttryckt handlar boken om att man ska lära sig tänka som en statistiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar