söndag 11 augusti 2013

Isabella Lövin - Tyst hav, jakten på den sista matfisken


Isabella Lövin - Tyst hav, jakten på den sista matfisken
Isabella Lövin förklarar varför haven håller på att tömmas på fisk och vad som händer med ett kollapsat ekosystem och presenterar förslag till åtgärder. Utfiskningen beror till stora delar på poliska beslut, trots att fiskerinäringen utgör en liten andel av BNP, har relativt få anställda och förtjänsterna är låga, konstaterar Lövin. Tyvärr hjälper inte konsumentbojkotter där konsumenterna slutar köpa fisk, eftersom fisken tas upp än då och kasseras eller säljs som djurfoder. Odlad fisk bär på sjukdomar som riskerar att smitta vilt levande fisk.
Tyst hav är en av de sorgligaste böckerna jag läst.
De åtgärder hon föreslår för ett levande hav är
  • marina reservat med fiskeförbud
  • förbud mot bottentrålning
  • förbud mot dumpning av fisk
  • miljöprövning av fiske
  • krafttag mot tjuvfiske
  • förbättra ursprungsmärkning av fisk
  • ändra synen på fiskenäringen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar