tisdag 13 augusti 2013

Katrine Kielos - Det enda könet

Katrine Kielos - Det enda könet

Med ett rappt och slagkraftigt språk skriver Katrin Kielos om nationalekonomi så även icke-ekonomer förstår hur saker och ting hänger ihop. Boken rekomenderas om man vill få en inblick i de ekonomiska teorier som styr så mycket av vår vardag.

Den mest berömda defintionen av nationalekonomi formulerades 1932 av Lionel Robbins. Han definerade nationalekonomi "som vetenskapen som studerar mänskligt beteende som en relation mellan mål och knappa resurser som har alternativ användning". Naturen är snål och mot människan, som i sin tur har obegränsad aptit och fullständig valfrihet. Den förnuftige och logiske mannen ska dominera och besegra den kvinnliga naturen.

Ekonomen Julie Nelsson har väckt frågan om vi istället definierar ekonomi som "vetenskapen som studerar hur människan uppfyller sitt ansvar och njuter av livets läckerheter med hjälp av naturens generösa gåvor" .

I de ekonomiska modeller vi använder idag är det mannens arbete som räknas. Kvinnors hemarbete räknas inte.

Det är egenintresset som ställer middagen på bordet, menade Adam Smith. Slaktare, bagare och ljusstöpare utförde sina sysslor för att de tjänade på det. Kielos konstaterar att Adam Smith fick middag för att hans mamma lagat mat åt honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar