söndag 11 augusti 2013

Åsa Moberg - Simone och jag


Åsa Moberg - Simone och jag

Åsa Moberg skriver om den franska bfilosofen, feministen och författaren Simone de Beuvoir och reflekterar över sitt eget liv, privat, yrkesmässigt och konstnärligt,  i förhållande till de Beauvvoirs. I boken analyseras de Beovoirs intellektuella och känslomässiga förhållande till livskamraten Jean Paul Sartre, även han filosof. Sartre och de Beauvoir inledde en relation redan som unga och de fortsatte vara tillsammans genom hela livet. De hade en öppen relation baserad på ärlighet och båda hade andra förhållanden vid sidan om.

Åsa Moberg är en författare som jag följt sedan tonåren då jag bl a läste "Andra resan till Folkstone".

Simone och jag är en bok som jag läser med pennan i handen och fyller med understrykningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar