söndag 11 augusti 2013

Tarot-böcker


Tomas Jönsson - Tarot den inre världsomseglingen
Ylva Trollstierna . Tarot steg för steg
Rosie Björkman - Jolanda den tredjes bok om tarot och häxkonster. Illustrerad av Hans Arnold
Lars-Kristian Holmsen - Tarot
En tarotlek består av 78 kort. Lilla arkanan består av 56 kort och påminner om en vanlig spelkortlek, med fyra extra klädda kort prinsessor mellan tio och knekt. Stora arkanan består av 22 symbolkort numrerade från 0-21. Lilla arkanans kort beskriver mellanmänskliga relationer, vardagen och dess händelser och stora arkanan symboliserar den personliga utvecklingen. 
Korten kan läggas ut på olika sätt och på så sätt ge en bild av det förflutna, grundläggande värderingar, framtiden och möjliga resultat samt nutiden. 
Som ett sätt att reflektera över sig själv och sin situation fungerar tarotkort utmärkt. Jag "spår" mig själv ibland och tyder korten med hjälp av böcker. Någon önskan att lära mig spå andra har jag inte. Att lära sig korten utantill är en omfattande och tidskrävande process.
Vilken bok jag väljer att använda beror lite på vilket humör jag är på. Jönssons bok känns mest akademisk och psykologiskt inriktad. Trollstienas bok är konkret, men kanske lite för kortfattad. Den rekomenderas ofta på tarotforum. Jolanda den tredjes bok är den som är mest "new age"-aktig. Förutom tarot innehåller den en del häxkonster, författarens egna nattdrömmar, berättelser om forntida religoner och mängder av meditationsövningar. Holmsens bok säljs ibland på bokrea tillsammans med en tarotlek. Den fungerar bra för nybörjare, och var den bok som introducerade mig för tarot. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar