söndag 11 augusti 2013

Kitty Fergusson - Tycho Brahe och Johannes Kepler. Ett möte som revolutionerade naturvetenskapen


Kitty Fergusson - Tycho Brahe och Johannes Kepler. Ett möte som revolutionerade naturvetenskapen
Brahe och Kepler var två mycket särpräglade personer och deras bidrag till den astronomiska och naturvetenskapliga forskningen tillhör de viktigaste i vetenskapshistorien.
Fergussons bok är väl researchad, men språket är snårigt och omständigt, vilket gör att boken känns svårläst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar