söndag 11 augusti 2013

Marta Cullberg Weston - Ditt inre centrum


Marta Cullberg Weston - Ditt inre centrum
En bok om självkänsla och självbilder och hur man med hjälp av terapi kan reparera skamfyllda självbilder. Genom att utveckla sitt autentiska själv så kan man också få bättre självkänsla och förverkliga sig själv. 
Boken är intressant, men baseras till stor del på vad som sker om en person går i terapi. Den är intressant på ett teoretiskt snarare än ett praktiskt plan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar