söndag 11 augusti 2013

Lars Mytting - Ved


Lars Mytting - Ved
En fascinerande bok om ved, dess symbolvärde och hur den hanteras. Efter att ha läst den kommer man att se både på vedstaplar, yxor och vedträn på ett helt nytt sett. Ved har själ. Att hantera ved är en angelägen syssla.
Perfekt presentbok till personer som kan tänkas vara intresserade av just ved. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar